Menu Sluit menu

een bijzondere pop-up winkel met een sociale toets

people made Leuven
leuven
leuven
leuven
leuven
leuven
leuven

Een onbekend beest

De sociale economie organisaties en zorginstellingen stellen mensen tewerk die (nog) niet of niet meer terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt omwille van een lichamelijke of geestelijke beperking of andere persoonsgebonden redenen zoals ziekte of sociale achtergrond.

Via allerlei activiteiten worden talenten ontwikkeld en arbeidskansen van specifieke doelgroepen vergroot.
Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van sociale economie en arbeidszorg en onderschatten het professionalisme in deze sector. De maatschappelijke meerwaarde van deze initiatieven is nog te weinig erkend. Arbeidszorg is geen bezigheidstherapie maar volwaardige arbeid voor mensen waarvoor dat niet evident is.

Met people made willen wij het grote publiek bewust maken van deze initiatieven en activiteiten.

Voor het grote publiek is niet altijd duidelijk wat sociale economie en arbeidszorg juist zijn. Ook staat men niet steeds stil bij welke diensten, producten en meerwaarde ze creëren voor onze stad. Werk op maat van mensen en mensen kansen geven om het leven een nieuwe start te geven, mensen de nodige ondersteuning bieden om een zinvolle rol te spelen: daar staat de verenigde sociale economie voor. Dat is waarom we People made, echt waar! lanceren. In deze pop-up winkel vind je de vele knappe en unieke producten en diensten van de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven. Zo willen we als lokale bestuur de werking en de producten van de partnerorganisaties bij het grote publiek promoten”,

- Bieke Verlinden, voormalig schepen werk en sociale economie stad Leuven

Maatschappelijk en duurzaam

Steeds meer bedrijven en organisaties doen inspanningen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dat betekent dat de organisaties systematisch streven naar economische verbetering (profit), met respect voor de sociale kant (people) en binnen ecologische grenzen (planet).

De deelnemers van people made doen het nog straffer: het realiseren van een sociaal doel is de kern van hun missie. Ze leggen zich toe op diensten en producten die de maatschappij en de planeet ten goede komen.

Deze organisaties zijn dus pioniers in het beantwoorden aan sociale en milieubehoeften. Zij identificeren en beantwoorden noden die noch door de overheid, noch door commerciële ondernemingen worden opgepikt.

De kringloopwinkels zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze initiatieven laten zien dat je economische rendabiliteit perfect kan combineren met de zorg voor mens, samenleving en milieu.

Winkelervaring

Sommige werkateliers hebben al een bescheiden verkooppunt, andere sociale-economiebedrijven en ateliers van zorginstellingen verkopen alleen aan het eigen publiek. Een winkel runnen, is een hele uitdaging. De organisaties baten de winkel zelf uit, ze beheren de stock en bedienen de klanten. Dit is een extra werkervaring, een voorzichtige stap naar hun re-integratie en vooral een fijne opwaardering van hun inspanningen.

Deze winkel is van mensen, vóór mensen en dat maakt het zo mooi en uniek. Tal van medewerkers uit de sociale economie hebben hun beste beentje voorgezet om van deze winkels een succes te maken. De producten zijn niet made in China of Taiwan maar People made. Hier, in Leuven, Vilvoorde of Diest. Ze hebben er hun hart en ziel in gelegd. En dat is echt waar!

- Fatima Lamarti, schepen sociale economie stad Vilvoorde
about foto2
winkel leuven
leuven
vilvoorde
vilvoorde
vilvoorde
vilvoorde