Menu Sluit menu

Deelnemer IGO: Lokaal, sociaal, vitaal

IGO is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. Ruim 230 werknemers zijn dagelijks in de weer om duurzame, maatschappelijk relevante en kwaliteitsvolle diensten te ontwikkelen en te verlenen aan lokale besturen en hun inwoners. Samen met andere socio-economische streekontwikkelaars levert IGO waardevolle bijdragen op vlak van cultuur, milieu, toerisme, vorming, welzijn, werkgelegenheid en wonen.

IGO voert in samenwerking met lokale, regionale, gewestelijke en Europese partners een brede waaier aan opdrachten uit en vervult een belangrijke maatschappelijke functie door mensen uit kansengroepen de mogelijkheid tot opleiding en werk te bieden.

Lokale besturen kunnen beroep doen op IGO's jarenlange ervaring en expertise op een brede waaier van terreinen. Een heel team aan vakspecialisten staat ter beschikking met raad en daad.

  • IGO-W(erk) vzw (maatwerkbedrijf)
  • Route-net (onderhoud van fiets- en wandelroutes, speelpleinen, graf- en oorlogsmonumenten)
  • Groenploeg
  • Monumentenploeg (onderhoud en de instandhouding van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed)
  • INL (van het snoeien van bomen over het beheren van holle wegen tot het onderhouden van bossen)
  • Hoogwerk
  • Verfraaiing (klinkeren van voet- en fietspaden, verharden van wandel- en fietswegen)

Arbeidszorg

Dit project richt zich op personen die omwille van persoonsgebonden redenen niet (meer) terecht kunnen in het reguliere, noch het beschermde arbeidscircuit. Binnen het arbeidszorginitiatief voeren zij activiteiten uit die reële kansen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving.

Deze mensen werken buiten – ondersteunend aan de ploegen van de sociale werkplaats. Enkele voorbeelden… puin helpen opruimen in Meerdaelwoud tijdens de restauratie van bunkers waar vleermuizen in wonen, het hout in kerken gaan boenen ( binnen ), onderhoud van de pastorijtuin Wakkerzeel, groenonderhoud rond de loods, gemaaid gras bijeenrijven in natuurreservaten/grasbeheer, takkenwallen maken, ramen afplakken in een school vooraleer dat ze geverfd worden,…

Het is niet enkel buitenwerk. In de loods moet er onderhoud gebeuren ( poetsen ). Zo maken ze soms fruitmanden. Ook vernissen ze houtschijven die achteraf in een geboortebos worden gehangen. Daarnaast maken ze ook insectenhotels. Dit wordt gebruikt als schuilhuisje voor insecten die hier een onderdak kunnen vinden. Soep maken voor de ploegen wordt er ook gedaan.

Werken in de arbeidszorgploeg is een combinatie van al deze dingen samen. Ieder werkt op zijn eigen tempo, volgens eigen kunnen en er wordt rekening gehouden met het weer.