Menu Sluit menu

Deelnemer Homevil vzw: Een eigen plaats in de maatschappij

Homevil biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en/of een lage sociale redzaamheid.

Samen met de cliënt en zijn omgeving werken we aan een kwaliteitsvol leven in al zijn aspecten. 
In eerste instantie willen we samen met de persoon en zijn omgeving nagaan welke zijn noden en/of wensen, zijn mogelijkheden en beperkingen zijn. Samen bekijken we of Homevil een antwoord kan geven op deze vragen. Zo ja, willen we komen tot het bieden van zorg -  op - maat

  • op vlak van psychisch, fysisch en emotioneel welzijn
  • op gebied van wonen
  • betreffende de dagbesteding

Naar gelang de nood of wens kan de hulp geïntensifieerd of losgelaten worden.
Homevil wil zeker rekening houden met het unieke van elke cliënt en hem stimuleren tot zelfstandigheid en zelfbeschikking.

Vanuit een pluralistische visie kunnen we stellen dat respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak belangrijke waarden zijn in de omgang, zowel met de cliënten als met de medewerkers, welke hun functie ook is.
Homevil ontwikkelt voortdurend zijn middelen om zijn aanbod kwalitatief op peil te kunnen houden en te verhogen. 


Homevilshop

In onze Homevilshop kan u terecht voor producten die worden vervaardigd in het dagcentrum van Homevil. 
Alle producten worden met de hand gemaakt met het oog voor kwaliteit en detail. Het dagcentrum biedt een enorme diversiteit van producten die gaat van geschenkartikel en verpakking tot artisanaal brood en gebak.
Bent u op zoek naar een mooi en origineel geschenk of attentie? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen in onze webcatalogus.