People made, echt waar komt terug naar Leuven! Noteer zaterdag 30 november alvast in jullie agenda want we openen met een speech en een comedyshow van Raf Coppens. Place to be: Bondgenotenlaan 4, 3000 Leuven
Menu Sluit menu

Deelnemer Walden/Sonar: Herstelgerichte aanpak

vzw Walden werkt met mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie.

Walden vormt een overkoepelende vzw voor verschillende initiatieven.


Sonar, een onderdeel van vzw Walden, is er voor cliënten die geen opname vereisen maar nood hebben aan een meer doorgedreven aanpak dan binnen hun bestaand ambulant netwerk kan geboden worden. Sonar is een revalidatiecentrum dat mensen met een psychische kwetsbaarheid wil helpen om hun rol terug op te nemen in de maatschappij. Kracht gericht proberen ze samen met hun cliënten te exploreren waar de mogelijkheden zijn voor hun herstel. Dit maakt mensen zelfstandiger en bewuster van eigen talenten.


Onder het dak van Sonar kan je ook twee arbeidscoaches terugvinden. De arbeidscoaching is exclusief gericht op die personen, met een psychische kwetsbaarheid of psychische beperking, die klaar zijn om stappen te zetten naar betaalde arbeid. Dit gebeurt aan de hand van individuele gesprekken, groepsmodules en stages.