Menu Sluit menu

Deelnemer Oostrem: Niets of niemand is perfect

De vzw Oostrem begeleidt volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen, MS en niet-aangeboren hersenletsels.

Oostrem heeft aandacht voor de meest zorgbehoevenden en wil aan deze personen dagbesteding bieden, en indien gewenst ook woongelegenheid.
Het dagcentrum biedt een individueel weekprogramma aan. Er wordt aandacht besteed aan het zich goed voelen en goed functioneren van de dagcentrumgebruikers.

Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding aangeboden wordt in een aangepaste infrastructuur.


Oostrem werkt gezinsondersteunend (bijvoorbeeld op vlak van administratie, conflicten, kortopvang,…), zowel in het home als het dagcentrum. In de diverse dagcentra worden er in de crea-ateliers handgemaakte producten gemaakt die dienen voor verkoop.


Oostrem maakt juwelen, decoratieartikelen uit papier-maché, decoratie voor kerst, valentijn en pasen, …