Menu Sluit menu

Deelnemer DAC 't Net

Dagactiviteitencentrum ’t Net staat open voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van allerhande activiteiten wordt op een laagdrempelige manier geprobeerd deze personen terug te activeren.

’t Net is een dagactiviteitencentrum dat 5 namiddagen en 4 voormiddagen per week een uitgebreide waaier van activiteiten aanbiedt.

Doel

’t Net is geen therapie- of arbeidscentrum in strikte zin.

Men wil er de deelnemers echter ondersteunen door hen aangepaste activiteiten aan te bieden en door hen te begeleiden, voor te bereiden op een eventuele tewerkstelling of andere vorm van dagbezigheid.

Naast het aanbieden van de vooropgestelde activiteiten staan ontmoeting en het lotgenotencontact centraal. Buiten het dagactiviteitencentrum beogen wij nog twee andere doelstellingen:

Individuele trajectbegeleiding
De trajectbegeleider screent vraag en mogelijkheden van de doorverwezen cliënt. De verwijzing kan gebeuren door de cliënt zelf , door de thuiszorg , de diverse centra binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere. De trajectbegeleider gaat samen met de cliënt op zoek naar een aangepaste dagbezigheid in de vorm van arbeid, vrije tijd , vorming of ontmoeting.

De cliënt zal telkens opgevolgd en geëvalueerd worden tijdens zijn /haar traject.

Kwartier maken
Het stimuleren van een positieve beeldvorming rond psychiatrie in de samenleving.


Welke activiteiten?

  • Creatieve activiteiten: houtbewerking, decoratietechnieken, bloemschikken, verftechnieken, …
  • Opmaken van meubeltjes voor de kringwinkel in Lommel
  • Vormingsactiviteiten en workshops
  • Kookactiviteiten
  • Bewegingsactiviteiten (sport en spel)
  • Ontspanningsactiviteiten (organiseren van  uitstappen)
  • Licht industrieel werk (inpakwerk,…)
  • Activiteiten op verzoek van de deelnemers
  • Ontmoeting: maandag en woensdag namiddag doorlopend open voor iedere deelnemer