Menu Sluit menu

Deelnemer Begeleid Wonen Leuven vzw

Begeleid Wonen Leuven streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen alle kansen heeft om zelfstandig te leven, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Begeleid Wonen Leuven biedt volwassenen met een (vermoeden van) beperking vraaggerichte, integrale en flexibele ondersteuning. Begeleid Wonen Leuven gelooft in verbinding, samenwerking en preventie.

“Onze begeleiders steunen volwassenen met een beperking in alle aspecten van het dagelijks leven: wij zoeken mee naar antwoorden op praktische en emotionele vragen, helpen met administratie, leggen contact met andere zorginstanties enz. De begeleider komt aan huis of ontvangt je op de dienst in Leuven, Diest of Overijse. Daarnaast is Begeleid Wonen ook actief in de regio van Haacht en Kortenberg.

We komen geregeld samen om na te denken over de dienstverlening, om samen op stap te gaan, om te feesten af en toe. Fantastische en waardevolle projecten die we enkel kunnen organiseren dankzij de steun van vrijwilligers en sponsors.”

“Hoe kan jij ons steunen?

Er zijn weinig middelen voor de ondersteuning van onze cliënten. Als zij al recht hebben op een budget van de Vlaamse overheid, is het vaak ontoereikend voor de begeleiding die ze nodig hebben of staan ze op uitzichtloze wachtlijsten. Begeleid Wonen Leuven investeert elke gift, hoe klein ook, in verbindende vrijetijdsactiviteiten en vorming voor haar leden en hun netwerk. 

Doe een gift op het rekeningnummer van Begeleid Wonen Leuven: BE23 0682 1615 1591. Je financiële steun is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Of shop online via www.trooper.be/begeleidwonen